Historie okrsku Dolní Rožínka

Okrsek Dolní Rožínka byl utvořen z bývalých takticko-hasebních okrsků Zvole, Strážek a Rožná podle pokynu OV ČSPO Žďár nad Sázavou dne 28. 4. 1968. Do okrsku byly zařazeny místní jednoty ČSPO Blažkov, Branišov, Bukov, Dolní Libochová, Dolní Rozsíčka, Dolní Rožínka, Horní Rožínka, Jemnice, Meziboří, Milasín, Moravec, Moravecké Janovice, Olešínky, Pikárec, Radkov, Rodkov, Rožná, Strážek, Střítež, Věžná, Zlatkov a Zvole.

Výbor okrsku: velitel – Koukola František (Strážek), okresní instruktor – Veverka Josef (Horní Rožínka), referent prevence – Slavíček František (Moravec), strojník – Sedlák Karel (Rožná), aktivisté – Holeček Emanuel (Branišov) a Stejskal Stanislav (Dolní Rožínka).

Okrsek zajišťoval odborný výcvik, preventivní činnost a ostatní společenské akce. Výbor okrsku byl v roce 1975 doplněn o další členy: strojník – Červinka Josef (Strážek), preventisté – Vrbka František (Rožná) a Kubský Jaroslav (Moravec), referent mládeže – ing. Vodička Richard (Rožná) a Prokop Antonín (Věžná) a referentka žen – Sádecká Ludmila (Věžná).

V roce 1980 byl okrsek Dolní Rožínka zrušen a zřízeny místní výbory Dolní Rožínka, Moravec, Rožná, Strážek a Zvole. Na základě rozhodnutí OSH ČMS Žďár nad Sázavou byl v roce 1991 obnoven okrskový systém v rozsahu roku 1980. Byl tak obnoven okrsek Dolní Rožínka s počtem 22 sborů.

Do okrskového výboru byli zvoleni: starosta – Veverka Josef (Horní Rožínka), zástupce starosty – Koukola František (Strážek), velitel – Lukas Vladimír (Rožná), strojník – Prokop Antonín (Věžná), referent prevence – Kubský Jaroslav (Moravec), strojník – Homolka Alois (Milasín). Okrsek zajišťoval odborný výcvik, požární prevenci, organizoval soutěže v požárním útoku, námětová cvičení, různé oslavy SDH a jiné kulturní a společenské akce.

V roce 1992 na žádost SDH Strážek a Moravec byl okrsek Dolní Rožínka, se souhlasem OSH ČMS Žďár nad Sázavou rozdělen na dva okrsky – Dolní Rožínka a Strážek. V okrsku Dolní Rožínka zůstaly tyto SDH: Blažkov, Branišov, Bukov, Dolní Rozsíčka, Dolní Rožínka, Horní Rožínka, Milasín, Olešínky, Rodkov, Rožná, Střítež, Věžná, Zlatkov a Zvole.

Do výboru okrsku Dolní Rožínka byli zvoleni: starosta – Veverka Josef (Horní Rožínka), zástupce starosty – ing. Kříž Stanislav (Dolní Rožínka), velitel – Lukas Vladimír (Rožná), zástupce velitele – Janda František (Střítež), strojník – Prokop Antonín (Věžná), referent prevence – Homolka Alois (Milasín), referent mládeže – Bárta Antonín (Zvole). Později byl zvolen velitelem okrsku Sedlák Květoslav (Rožná).

V roce 1996 řídil okrsek Dolní Rožínka starosta – Veverka Josef (Horní Rožínka), zástupce starosty – ing. Kříž Stanislav (Dolní Rožínka), velitel – Hrbek Pavel (Zvole), zástupce velitel – Štěpánek Miroslav (Bukov), strojník – Prokop Antonín (Věžná), referent prevence – Homolka Alois (Milasín), jednatel – Kroupa Josef (Věžná) a vzdělavatel – ing. Beran Petr (Rožná).

31. ledna 1998 zemřel dlouholetý starosta okrsku Veverka Josef (Horní Rožínka). Od 1.2.1998 byl starostou okrsku ing. Beran Petr (Rožná ).

K 1. červnu 1998 pracovalo v rámci okrsku Dolní Rožínka 14 sborů dobrovolných hasičů. v počtu 401 členů, z toho 382 mužů, 18 žen, 1 mladého hasiče.

V roce 2005 pracuje okrskový výbor ve složení: starosta – ing. Beran Petr (Rožná), velitel –  Štěpánek Miroslav (Bukov), jednatel a hospodář – Kroupa Josef (Věžná), vedoucí mládeže – Bárta Antonín (Zvole), preventista – Homolka Alois (Milasín). Další členové výboru ing. Koutecký Vladimír (Blažkov), Vančo Zdeněk (Milasín), Chocholáč Bedřich (Střítež), Lukas Vladimír (Rožná), Starý Mojmír (Branišov), Štourač Radek (Střítež), Prokop Antonín (Věžná) a Houdek Emil (Zvole). V OKRR pracuje ing. Koutecký Vladimír. Ve VV OSH pracuje ing. Beran Petr, který je i vedoucím ORVO při OSH ve Žďáře nad Sázavou a členem UORVO v Praze.

Práce v okrsku je zaměřena na výcvik zásahových jednotek požární ochrany, prevenci a vzdělávání hasičů. V některých SDH se začíná pracovat i s mládeží. Práce s mládeží se dostává do popředí, jsou získáváni noví členové. V roce 2009 proběhne 1. ročník dětské hasičské ligy – soutěže žákovských družstev v požárním útoku.

Od roku 2010 pracuje okrskový výbor ve složení: starosta – ing. Beran Petr (Rožná), velitel – Štěpánek Miroslav (Bukov), jednatel a hospodář – Starý Mojmír (Branišov), preventista – Homolka Alois (Milasín), vedoucí mládeže – Bárta Antonín (Zvole). Další členové okrskového výboru jsou současně zástupci některých funkcí: ing. Koutecký Vladimír (Blažkov), Vančo Zdeněk (Milasín), Chocholáč Bedřich a Radek Štourač, (Střítež), Lukas Vladimír (Rožná), Prokop Antonín (Věžná), Houdek Emil (Zvole). Je ustavena KRR okrsku, kterou vede Kroupa Josef (Věžná), dále revizoři Smolík Pavel (Rodkov) a Kolář Miloš (Bukov).

V roce 2011 zemřel dlouholetý okrskový funkcionář Kroupa Josef (Věžné). Od roku 2012 vede KRR okrsku Smolík Pavel (Rodkov). Další revizoři jsou Šustal František (Milasín) a Kolář Miloš (Bukov). Referentem mládeže je Štourač Radek (Střítež), práci ve výboru ukončil Bárta Antonín (Zvole).

K 1.1.2012 má okrsek Dolní Rožínka celkem 552 členů, z toho je 461 mužů a 91 žen. Mladých hasičů (do 18 let) je celkem 97 – z toho 52 chlapců a 45 dívek.