Historie Dětské hasičské ligy

Přesto, že část sborů dobrovolných hasičů okrsku Dolní Rožínka pracovala různou formou s mládeží již před založením DHL, se soutěžní setkávání žákovských družstev omezovala pouze na okrsková cvičení, konaná jedenkrát za rok. Tento způsob činnosti nebyl zcela vyhovující a nenabízel dětem dostatečně plnohodnotné naplnění jejich volno-časových zájmů a aktivit.

Na uskutečnění změny, spočívající nejen ve zvýšení počtu závodů, ale také na komplexnější a dlouhodobější práci s mládeží, se dohodli vedoucí žákovských kolektivů okrsku již začátkem roku 2007. Na základě této dohody se konaly závody na Šiklově mlýně, v Bukově v rámci okrskového cvičení a na závěr v Rodkově. V roce 2008 se k pořádání závodů připojily i sbory z Rozsoch a Stříteže.

Zjevný a trvale vzrůstající zájem dětí o účast na podobných soutěžích, byl velmi motivujícím podmětem k rozhodnutí mládežnických vedoucích, vtisknout celé této aktivitě jasná pravidla a jednotný řád. Na přelomu let 2008 a 2009 se tak zrodila soutěž v rámci sborů dobrovolných hasičů okrsku Dolní Rožínka s názvem „Dětská hasičská liga“.

Již na počátku příprav soutěže, bylo organizačnímu týmu zřejmé, že k zajištění této akce bude zapotřebí nemalých finančních prostředků. Naše myšlenka se však setkala s nebývalým pochopením a ochotou podporovat ligu u energetické společnosti ČEZ a.s. Díky tomuto sponzorovi se DHL stala finančně nezávislou a bylo možné postupně pořídit zařízení a vybavení nutné pro uskutečnění závodů (požární káď, stopky, digitální časomíru, poháry, odměny a.t.d).

1. ročník DHL – 2009

Premiérový závod ligy se uskutečnil v atraktivním prostředí Šiklova mlýna. Soutěžit přijelo celkem 13 družstev z 8 sborů. Následovaly závody v Rožné na okrskovém cvičení, Branišově, Olešínkách, Rodkově, Bukově, Rozsochách a ve Stříteži, kde došlo také ke konečnému vyhodnocení ročníku ligy za účasti zástupce sponzora Skupiny ČEZ, ing. Jiřího Doubravského.

Průběh prvního ročníku prokázal, že i varianta požárního útoku dětí prováděného na základech pravidel klasického útoku dospělých, může být divácky velmi atraktivní a nepostrádající dramatické okamžiky. S přibývajícími absolvovanými závody se výkony družstev vyrovnávaly a zároveň zdokonalovaly a tak nebylo výjimkou, kdy o pořadí rozhodovaly desetiny vteřin. Tento fakt si vynutil potřebu přechodu od ručního měření času stopkami k časomíře digitální s elektronickými terči.

2. ročník DHL – 2010

Do druhého ročníku se přihlásilo 13 družstev z 9 sborů patřících do třech okrsků (Dolní Rožínka, Bystřice n. P. a Nedvědice). K hlavnímu partnerovi „Skupině ČEZ“ se přidal další sponzor, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR.

Úvodní klání se odehrávalo opět v areálu westernového městečka Šiklův mlýn. Liga pokračovala na půdě sborů v Olešínkách (okrskové cvičení), Branišově, Rozsochách, Bukově, Rodkově, a před finálním soubojem ve Stříteži, ještě na nebodovaném tréninkovém závodu na Horní Rožínce. Závěrečného ceremoniálu se ve Stříteži zúčastnili, a všem soutěžícím předali ocenění, zástupci obou sponzorů a také starosta města Bystřice nad Pernštejnem spolu s předsedou sdružení obcí mikroregionu Bystřicko.

3. ročník DHL – 2011

Třetí pokračování DHL absolvovalo dosud rekordních 19 žákovských týmů z 12 sborů náležejících k pěti různým okrskům (Dol. Rožínka, Bystřice n. P.; Rovečné; Jimramov; Nedvědice). Liga se tím stala významným podnikem našeho regionu. Díky skvělé organizaci a dramatickému průběhu předešlých závodů si nejen udržela přízeň sponzorů, ale dokázala i přilákat velké množství diváků. Vzhledem k náročnosti programu celé soutěže jsme přistoupili k redukci počtu závodů z osmi na šest. O udělení pořadatelství jednotlivých kol se rozhodovalo losem. Zahájení ligy zařídil SDH Blažkov. Dalšími v pořadí byly sbory z Věžné (okrskové cvičení), Rozsoch, Bukova, Rodkova. Poslední závod s provedeným vyhodnocením konečných výsledků na Horní Rožínce ještě nebyl úplnou tečkou za soutěží. Tou se stalo až setkání všech účastníků a členů realizačních týmů v kulturním domě v Rožné. U dobrého jídla a pití jsme v přátelské atmosféře bilancovali uplynulou sezonu a zároveň plánovali tu následující v roce 2012.

4. ročník DHL – 2012

Na setkání v Rožné byly pro konání soutěže v dalších letech dohodnuty dvě podstatné změny v organizaci ligy. První změnou je stanovení začátků jednotlivých závodů na jednotný čas vždy v sobotu od 16 hodin. Tou druhou, je odloučení DHL od cvičení dolno-rožíneckého okrsku. Obě opatření by měla vést ke zvýšení plynulosti a atraktivity soutěže. Dalším schváleným bodem byl harmonogram závodů a přidělení jejich organizace. O úvod se postará SDH Střítež 5. května, pokračovat se bude 19. května v Nedvědici (pořadatel SDH Pernštejn), 2. června ve Zvoli, 16. června v Dolní Rozsíčce, 1. září ve Víru a nakonec 8. září v Branišově. Také byl ustanoven termín kulturně společenského setkání všech účastníků ligy na 23. června. Místo konání bude upřesněn a s předstihem zveřejněn.