Vítejte!

Vítáme Vás na oficiálních stránkách organizační jednotky Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – okrsku č. 6 – Dolní Rožínka. Přinášíme Vám informace o práci a činnosti nejpočetnější organizace v České republice. Máme evidováno 347 675 členů, organizovaných v 7 781 Sborech dobrovolných hasičů. V našich řadách je také 47 801 mladých hasičů (13,7%). V našem okrsku je evidováno 552 členů ve 14 Sborech dobrovolných hasičů. Z celkového počtu máme 97 mladých hasičů (17,6%), z celkového počtu je 91 žen.

Máte zde možnost se informovat o práci hasičů v okrsku Dolní Rožínka i v jednotlivých sborech dobrovolných hasičů. Dostává se Vám informací o soutěžích dospělých, ale především o „Dětské hasičské lize“ okrsku Dolní Rožínka, která se stala otevřenou soutěží i pro soutěžní družstva z jiných okrsků. Dostává se Vám informací o činnosti ve SH ČMS, v Ústředních hasičských školách v Jánských Koupelích a Bílých Poličanech, v Centru hasičského hnutí v Přibyslavi. Můžete si najít kontakty na jednotlivé organizační složky SH ČMS, funkcionáře a akce pořádané SH ČMS. Najde zde přístupné potřebné dokumenty pro hasiče a jejich činnost.

Na těchto webových stránkách bychom chtěli poskytovat informace o činnosti našeho občanského sdružení, spolkové činnosti, sportovních, kulturních i společenských aktivitách naší hasičské mládeže (Dětské hasičské lize), hasičů v produktivním věku i našich hasičských seniorů.

Mojmír Starý, starosta okrsku Dolní Rožínka

PROJEKT PODPORUJE NADACE ČEZ